Prefabricerade produktlösningar

prefab

Prefabricerade rörsystem effektiviserar installationsarbetet

När avlopp- eller tryckrörssystem planeras i större fastigheter eller fritidsanläggningar är det oftast många rör
och ledningar som ska monteras på plats i väggar och golv. Istället för att rören kommer som lösa delar levererar
PD Prefab ett komplett och färdigt rörsystem som är helsvetsat, innan till exempel golven gjuts eller det monteras i undertak. Ibland kommer det kompletta rörsystemet i betongblock helt färdiga för installation, inga lösa delar.

Att prefabricera olika rörsystem innebär att vi kapar och sätter ihop olika rördelar till kompletta system som skräddarsys efter varje kunds unika krav. Systemen levereras ut till byggarbetsplatsen färdiga för installation.
Vi kan även utföra plastbyggda helhetslösningar.

Fördelar med prefabricerade system

Den främsta fördelen med prefabricerade rörsystem är den reducerade installationstiden som ger en bättre totalekonomi för kunden.

Ytterligare fördelar:

    • Skräddarsydda rörsystem efter kundens krav. Med vår CAD skapar vi konstruktionsritningar med millimeterpassning.
    • Med svetsade skarvar blir installationen säker, inga lösa delar.
    • Lätt att montera kompletta rörsystem för installatören.
    • Materialspillet minimeras. Detta påverkar både miljön och ekonomin positivt i jämförelse med traditionell installation.