Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

PD Prefab strävar alltid efter att uppfylla kundernas förväntningar på produktkvalitet, pris, service och leveranssäkerhet. Kvalitet går som en röd tråd i allt vi gör. Personalens kompetens i kombination med ett stort engagemang har fört oss framåt genom åren. Miljöfrågorna ligger oss varmt om hjärtat. Vi ställer höga miljökrav på oss själva och våra underleverantörer. Vår målsättning är att utan undantag leva upp till de krav som våra kunder och myndigheter ställer på oss.

Vi arbetar dagligen med att minimera materialspillet i våra prefabricerade tillverkningsprocesser, vilket påverkar både miljön och ekonomin positivt i jämförelse med traditionell installation. Våra plaströr av polyeten är 100 % återvinningsbara. Resultatet av vårt kvalitets- och miljöarbete ska skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling.