Affärskoncept

Affärskoncept

Grunden i PD Prefabs affärskoncept är att vara en komplett partner när det gäller rörsystem i plast. Vår styrka är att prefabricera och platsbygga avlopps-, tryckrörs och våtrumslösningar vilket effektiviserar installationsarbetet. Genom ett rationellt arbetssätt, hög kompetens och lång erfarenhet tillgodoser vi våra kunders behov av kostnadseffektiva lösningar inom VVS, VA, bad och industri.